IGOR DUKIC


Bruegel
Bruegel el Viejo. La parábola de los peces.
"Büyük Balık Küçük Balığı Yutar" tablosu.immanuel wallerstein
tarihsel kapitalizm
kapak: Bruegel tablosu detayı.

kadınlar ve yönetmenler

With Jean-Luc Godard -Anna Karina in Berlin, 1961.

François Truffaut - Isabelle Adjani
The Story Of Adele, 1975.

Resim Resim
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...